Peuterspeelzaal

Als kinderen groter worden, groeit ook de wereld om hun heen. Ze hebben de behoefte hun omgeving uit te breiden. De peuterspeelzaal is dan een avontuurlijke plek, helemaal gericht op de ontwikkeling van kinderen. Veilig, vriendelijk en stimulerend. Net als thuis zetten ze hier belangrijke stappen in hun ontwikkeling. Ze leren leeftijdgenootjes kennen en andere volwassenen. Ze experimenteren met materialen zoals verf, papier, potloden, lijm en klei, maar ook met zand, expressie, beweging en taal. Ze zingen liedjes, worden voorgelezen en doen spelletjes. Spelenderwijs ontdekken ze hun mogelijkheden en zichzelf. Zo bereiden we ze langzaam, maar zeker voor op de basisschool.

Ontwikkeling en stimulering

In groepen van maximaal zestien kinderen en met twee vaste leidsters, spelen de kinderen twee vaste dagdelen per week samen. Op die manier breiden ze spelenderwijs hun ervaringswereld uit. Door middel van spel- en ontwikkelingsmateriaal, buiten spelen, knutselactiviteiten, liedjes zingen en spelletjes doen, leren ze iedere keer iets bij. Taalstimulering is hierbij heel belangrijk.

Dagindeling

Uw kind gaat twee dagdelen (dat is in totaal 5 uur) per week naar de peuterspeelzaal. Daar leert het spelen, delen en omgaan met andere kinderen. Door de vaste dagindeling weet uw kind precies waar het aan toe is.

Globale indeling:

  • Binnenkomen (afscheid nemen, vrij spelen)
  • Kringspel (zingen, vertellen, voorlezen, poppenkast)
  • Spelen (binnen of buiten)
  • Iets creatiefs doen (knippen, plakken, kleuren, scheuren)
  • Kringspel (zingen, vertellen, voorlezen, poppenkast)
  • Ophalen
  • Vertrouwd en veilig

Door de vaste koppeling van dagdelen (deze koppeling is bij elke peuterspeelzaal anders!) hebben de groepen in principe elke week dezelfde samenstelling. Zo ziet uw kind elke keer dezelfde, vertrouwde gezichten en voelt het zich veilig. Lees meer in onze flyer peuterspeelzalen of het informatieboekje.

Peuter Plus

Een aantal peuterspeelzalen heeft een speciaal Peuter Plus programma. In plaats van twee dagdelen, mag een kind vier keer per week naar de peuterspeelzaal komen (zonder extra kosten). Op die momenten wordt met name de taal- en motorische ontwikkeling gestimuleerd door gebruik te maken van de programma’s Piramide of Bas. Deze manier van werken voorkomt dat een kind met een achterstand aan de basisschool begint. De groepsleiding bepaalt of een kind in aanmerking komt voor het Peuter Plus programma.

Openingstijden

De peuterspeelzalen zijn 40 weken per jaar open (in de schoolvakanties gesloten) van maandag tot en met vrijdag. De openingstijden verschillen per peuterspeelzaal en de vakanties worden afgestemd op die van de basisscholen in de kern. Deze openingstijden vindt u bij de vestiging van uw keuze.

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor de peuterspeelzaal? Dat kan vanaf het moment dat hij of zij anderhalf is. Vanaf de tweede verjaardag mag het naar de peuterspeelzaal komen. Mail voor meer informatie naar administratie@toerdeloo.nl of bel tijdens kantooruren naar onze administratie op 0167 726 970.

Ouderparticipatie

Elke peuterspeelzaal heeft een eigen ouderraad. Deze bestaat meestal uit ouders van kinderen die de peuterspeelzaal bezoeken en dient als platform voor het bespreken van signalen van ouders over activiteiten op de peuterspeelzaal. De ouderraad ondersteunt de leidsters bij het goed laten functioneren van de peuterspeelzaal en bij het organiseren van bijzondere activiteiten.

Hoe iedere ouderraad werkt en is samengesteld, verschilt per speelzaal. De vestigingsmanager kan u daarover meer vertellen. De samenstelling van de ouderraad vindt u op de posters bij de desbetreffende peuterspeelzaal.